จดหมายข่างประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ฉบับที่ 354 ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2559
Modificar el tamaño de letra:

จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ฉบับที่ 354 ปักษ์หลัง กุมภาพันธ์ 2559 คลิกที่นี่

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก พ.ศ.2558

  • คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
  • คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และการค้นคว้าอิสระ
  • ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ
Last Updated on Tuesday, 15 March 2016 04:09