จดหมายข่างประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ฉบับที่ 355 ปักษ์แรก มีนาคม 2559
Modificar el tamaño de letra:

จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ฉบับที่ 355 ปักษ์แรก มีนาคม 2559 คลิกที่นี่

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 

  • คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
  • การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

 

Last Updated on Tuesday, 15 March 2016 04:10