จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึึกษา มจพ. ฉบับที่ 397 ปักษ์แรก ธันวาคม 2560
Modificar el tamaño de letra:

จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ฉบับที่ 397 ปักษ์แรก ธันวาคม 2560 คลิกที่นี่

  • การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา : กรอบมาตรฐานการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน

 

Last Updated on Monday, 21 January 2019 06:38