จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 401 ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2561
Modificar el tamaño de letra:

จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ฉบับที่ 401 ปักษ์แรก กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่

  • ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2559 (จบ)
  • กรอบการประกันคุณภาพอาเซียน

 

Last Updated on Wednesday, 14 February 2018 02:12