จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 406 ปักษ์หลัง เมษายน 2561
Modificar el tamaño de letra:

จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. ฉบับที่ 406 ปักษ์หลัง เมษายน 2561 คลิกที่นี่

  • กรอบการประกันคุณภาพ AUN-QA ระดับสถาบัน : เกณฑ์การประเมิน

 

Last Updated on Thursday, 21 June 2018 07:49