ประวัติความเป็นมา - แผนภูมิการบริหารและภาระงานศูนย์
Article Index
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายของศูนย์ประกัน
ตราสัญลักษณ์
แผนภูมิการบริหารและภาระงานศูนย์
บุคลากร
All Pages

 

 

ภาระงานศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.

 

 

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ประกอบด้วย

 

1.กลุ่มงานบริหารและพัฒนาการประกันคุณภาพ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการ เพื่ออำนวยความสะดวก และให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดอบรม สัมมนา บรรยาย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ และทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก การพัฒนาระบบ คู่มือ และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานต่างๆ

2.กลุ่มงานวิเคราะห์ระบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ทำหน้าที่สนับสนุนด้านข้อมูลการประเมินระบบและกลไก การพัฒนาและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานประจำปี

 
 
December 2020
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner