ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลเว็บศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อมูลเว็บศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ.
ความทันสมัยของข้อมูล
16  57.1%
ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
3  10.7%
ความถูกต้องของข้อมูล
3  10.7%

Number of Voters  :  28
First Vote  :  Monday, 09 October 2006 13:01
Last Vote  :  Thursday, 01 February 2018 15:53