Article Index
ประวัติความเป็นมา
วัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายของศูนย์ประกัน
ตราสัญลักษณ์
แผนภูมิการบริหารและภาระงานศูนย์
บุคลากร
All Pages

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้กำหนดนโยบายในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ไว้ดังนี้

1.นำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติในทุกหน่วยงาน

2.นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อเอื้อต่อความมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

3.ให้บุคลากรรับรู้ และมีส่วนร่วมในการบริหาร และดำเนินงาน

4.พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร ให้สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้โอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

5.นำข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

6.เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม และโครงการต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

7.จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

  
 
September 2021
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner